Για παιδιά από 11 ετών

Ο σύγχρονος χορός αποτελεί σημαντικό εφόδιο μαζί με τις γνώσεις του κλασικού χορού. Στη σχολή μας διδάσκεται η τεχνική Limon, Limon release, το οποίο ζητείται και στις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, ταυτόχρονα και με τεχνικές από άλλα συστήματα σύγχρονου χορού όπως Graham, Cunningham, με σκοπό την πολύπλευρη γνώση των σπουδαστών μας.

Ο σύγχρονος χορός στηρίζεται στις βασικές γνώσεις-τεχνική του κλασικού χορού και προχωράει πέρα από αυτές. Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το βάρος τους, το πάτωμα καθώς συνειδητοποιούν ότι μπορούν να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα με αυτό, χρησιμοποιώντας όλα τα επίπεδα του χώρου. Αναπτύσσει την μουσικότητα και την εκφραστικότητα.

Βασίζεται στην ελευθερία των κινήσεων και στις φυσιολογικές στάσεις του σώματος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου απαιτητικό στην τεχνική του όπως και ο κλασσικός χορός.