ΠΡΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ (Αγγλικό σύστημα – RAD)

Intermediate Foundation έως Advanced 2 (για παιδιά από 11 ετών και άνω)

Συνεχίζοντας τη σπουδή του κλασικού χορού, τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του χορευτή ή δασκάλου χορού, ή που απλά έχουν τη θέληση και την όρεξη να συνεχίσουν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω στην τέχνη του χορού.

Από αυτό το επίπεδο και μετά το σώμα θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο ώστε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, με μεγαλύτερη ωριμότητα και με τις απαραίτητες και πολύ σημαντικές γνώσεις τεχνικής.

Από το επίπεδο του Intermediate Foundation, σύμφωνα με την Royal Academy of Dance, ξεκινάει η δουλειά στις pointes όπως επίσης ορίζει και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Vocational Graded Examinations (RAD)

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις που διοργανώνονται από την Royal Academy of Dance σε εξεταστικό κέντρο της Αθήνας.
Τα πιστοποιητικά σπουδών που παρέχονται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων είναι μία επίσημη και αναγνωρισμένη από την Ακαδημία πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών που έχουν στο κλασικό μπαλέτο και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για τις περαιτέρω σπουδές των μαθητών, σε Επαγγελματικές σχολές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και στα επίσημα σεμινάρια χορού της Royal Academy of Dance.

Περισσότερες πληροφορίες για την RAD: http://www.radeducation.org.uk