ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ Συστήματα: Ρώσικο – Vaganova

I Degre Preparatoire έως III Degre Moyen (για παιδιά από 11 ετών και άνω)

Ένα ακόμη επίπεδο διδασκαλίας προσαρμοσμένο στη Ρώσικη τεχνική.
Ένα εξίσου απαιτητικό σύστημα κλασικού χορού, που διδάσκεται, έτσι ώστε οι μαθητές μας να έχουν όλες τις γνώσεις πάνω στα διαφορετικά συστήματα χορού.

Από αυτό το επίπεδο ξεκινάει και η δουλειά στις pointes, για να συνεχιστεί σε αυτές τις ηλικίες με το III Degre και να ολοκληρωθεί η τεχνική στα επαγγελματικά διπλώματα χορού της Ακαδημίας, ΙV Degre Avances και V Superiere.