Σε ποιες Σχολές είναι ΝΟΜΙΜΟ να διδάσκεται το μπαλέτο και ο σύγχρονος χορός;

Ο Κλασικός και ο Σύγχρονος χορός δεν επιτρέπεται να διδάσκονται ούτε σε γυμναστήρια, ούτε σε Σχολές ή Εργαστήρια Λαϊκών και Παραδοσιακών χορών ή Ευρωπαϊκών χορών, συλλόγους, πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα κλπ., αλλά μόνο σε Σχολές που παίρνουν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού (για το Νομό Αττικής) ή την οικεία Νομαρχία (για τις εκτός Αττικής περιοχές), και λειτουργούν εντός των αυστηρώς καθορισμένων πλαισίων του Νόμου 1158/81 και του Προεδρικού Διατάγματος 457/83. Ο ίδιος Νόμος προβλέπει αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όσους λειτουργούν παράνομες Σχολές Μπαλέτου ή διδάσκουν τον Κλασικό χορό κλπ. εντός εργαστηρίων ή άλλου περιεχομένου Σχολών.

Το μπαλέτο διδάσκεται σε μικρά παιδιά, ευαίσθητα και εύθραυστα και ο κίνδυνος να υποστούν σωματικές βλάβες από μη ειδικευμένα πρόσωπα είναι μεγάλος. Επιπλέον, η διδασκαλία του μπαλέτου γίνεται σε κτίρια και χώρους ειδικών προδιαγραφών, (δάπεδο σανιδωτό επί δοκίδων, μπάρες κλπ), όπου μόνο η χορήγηση αδείας, μετά από ενδελεχή κτιριολογικό έλεγχο, μπορεί να εξασφαλίσει όρους και συνθήκες απόλυτα ασφαλείς, ανθρώπινους και καλλιτεχνικά αποδοτικούς.

Ποιος θεωρείται Καθηγητής Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού που επιτρέπεται και είναι ασφαλές να αναλάβει τα παιδιά σας;

Οι μοναδικοί παιδαγωγοί – εκπαιδευτές που μπορούν να εφαρμόσουν τα προγράμματα και τις τεχνικές του κλασικού μπαλέτου και του σύγχρονου χορού, ώστε να γυμνάσουν το σώμα εξίσου με το πνεύμα και την ψυχή, είναι οι Διπλωματούχοι Καθηγητές Χορού, οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μόνο αυτοί μπορούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά με ασφάλεια και να τα οδηγήσουν στον κόσμο της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Οι Διπλωματούχοι Καθηγητές είναι απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών Χορού και έχουν σπουδάσει μεταξύ των άλλων τεχνικών μαθημάτων και μαθήματα Ανατομίας, Μυολογίας, Μουσικής, Ψυχολογίας, Ιστορίας Τέχνης κ.α.

Προσοχή: είναι πολύ εύκολο να ξεγελαστούν οι γονείς από τα διάφορα «σεμιναριακά χαρτιά» που αλόγιστα μοιράζονται αλλά δε δίνουν κανένα δικαίωμα σε κάποιον να αναλάβει μικρά και ευαίσθητα παιδάκια. Γι’ αυτό λοιπόν να ζητάτε: το Δίπλωμα από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού του Σχολάρχη, που είναι ο Διευθυντής Σπουδών και καθοδηγεί τις σπουδές των μαθητών από την εισαγωγή τους έως τα μελλοντικά επαγγελματικά χορευτικά τους βήματα, καθώς και των καθηγητών της Σχολής που αναλαμβάνουν τα παιδιά σας.

Αν έχετε απορίες, αν δεν είστε σίγουροι ότι τα παιδιά σας είναι σε καλά χέρια ή ακόμα και αν θέλετε απλά να διασταυρώσετε πληροφορίες για τη νομιμότητα της Σχολής που πηγαίνετε ή του Καθηγητή που διδάσκει, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ώστε να ενημερωθείτε για τις Νόμιμες Σχολές της περιοχής σας και όλης της Ελλάδας στο website: www.sisxe.gr, στο τηλέφωνο 210 28 32 883 και στο e-mail: info@sisxe.com